Mae Undod a Prisoner Solidarity Network yn ymgyrchu gyda’i gilydd yn erbyn erledigaeth Cymry Cymraeg yn HMP Berwyn.

Mae PSN wedi cael gwybod am siaradwyr Cymraeg sy’n cael eu haflonyddu’n barhaus a’u gwahanu gan staff yng Ngharchar y Berwyn yn Wrecsam.

Rydym yn mynnu bod bygythiadau, gwahanu a sancsiynau carcharorion Cymraeg eu hiaith yng Ngharchar y Berwyn, ac ar draws holl ystâd y carchardai, yn dod i ben. Yn benodol, rydym yn mynnu:

  • Diwedd ar fygythiadau a chosbi siaradwyr Cymraeg
  • Diwedd ar ynysu a gwahanu siaradwyr Cymraeg
  • Diwedd ar yr oedi o ran mynediad i lythyrau Cymraeg
  • Mynediad i gyfryngau Cymraeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg

Cliciwch yma i holi gwleidyddion ac awdurdodau eraill.

Un ateb ar “Stopiwch erledigaeth Cymry Cymraeg yn HMP Berwyn”

  1. Nobody should be persecuted for the language and britain particularly guilty of this kind of persecution. It must end

Mae'r sylwadau wedi cau.

post@undod.cymru

Nid yw popeth yn yr erthyglau yma o reidrwydd yn cyfleu safbwyntiau Undod fel mudiad. Rydym wedi dewis cyhoeddi amrywiaeth o eitemau gan bobl sy'n cydfynd â'n hegwyddorion fel mudiad er mwyn ysbrydoli a sbarduno sgwrs.