Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Today

Cyfarfod Caerdydd, mis Mehefin 2019

Indycube Trade Street 4 Trade Street Lane, Caerdydd / Cardiff

Fe fydd cyfarfod Undod yng Nghaerdydd. Croeso cynnes i bawb!There will be an Undod meeting in Cardiff. A warm welcome to all!

Gorymdaith annibyniaeth: Caernarfon

Mae Undod yn falch o gefnogi a chyd-drefnu'r orymdaith nesaf dros annibyniaeth, yng Nghaernarfon. Bydd croeso i bawb orymdeithio gyda ni. Chwiliwch am faneri Undod! Gorymdaith dros annibyniaeth Sadwrn, 27 Gorffennaf 2019 Caernarfon (Cychwyn ger Maes Parcio, Doc Fictoria. Gorffen yn y Maes) Cwrdd yn gynnar (o 11am), gadael yn brydlon am 1pm! Cyfranwyr: Hardeep …

Free

Caernarfon: cyfarfod i drafod yr ymgyrch dros Gymru annibynnol, radical

Llety Arall 9 Stryd y Plas, Caernarfon

Annwyl gyfaill, Bydd rali dros annibyniaeth sy'n cael ei gydlynnu gan All Under One Banner a grwpiau eraill yng Nghaernarfon rhwng 13:00 a 14:00 ddydd Sadwrn 27ain mis Gorffennaf 2019. Manteisiwn ar y cyfle y bydd llawer ohonom fel trefnwyr a chydymdeimlwyr yn mynychu'r rali i gynnal cyfarfod yn Llety Arall, 9 Stryd y Plas …

Free

Merthyr Tudful: dewch i drafod annibyniaeth radical

Canolfan Soar Pontmorlais, Merthyr Tudful

Wedi gorymdaith Pawb Dan Un Faner Cymru mi fydd Undod yn cyfarfod yng Nghanolfan Soar i drafod y ffordd ymlaen o ran annibyniaeth. Mi fydd yn gyfle i wrando ar rai o'n haelodau yn trafod eu blaenoriaethau nhw o safbwynt 'annibyniaeth radical' a'r mudiad cenedlaethol, ac yn gyfle i chi gyfrannu at y drafodaeth, ac …

Free

Cyfarfod cenedlaethol Undod

Fforwm Cymunedol Penparcau Penparcau, Aberystwyth

10:30 - Cyrraedd a chofrestru 11:00-12:00 - Sesiwn 1: Bwyd a gwaith: Cymru wledig y dyfodol Dafydd Morris-Jones Alun Elidyr Gerald Miles fferm Caerhys 12:00-12:45 - Cinio 12:45-13:45 - Sesiwn 2: Dysgu am strwythurau Nick Matheou, Elif Gun a Nejla o’r Rhwydwaith undod gyda Chwrdiaid Dr Dan Evans, Desolation Radio Harriet Protheroe-Davies Profiadau gyda 'Radical …

Free

Gig codi arian yn Aberystwyth: Mari Mathias a Mim Davies

Clwb Pêl-droed Aberystwyth Coedlen y Parc / Park Avenue, Aberystwyth

Elw o'r noson i fynd at elusen The Wallich Mari Mathias Mim Davies Trefnwyd gan UndodProfits will go to The Wallich charity Mari Mathias Mim Davies Gig organised by Undod

Cyfarfod cenedlaethol, Cell B (lleoliad newydd)

CellB Sgwâr Y Parc / Park Square, Blaenau Ffestiniog

Nodwch fod lleoliad y cyfarfod bellch wedi symud i CellB (yn hytrach na'r Pengwern). Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd cyfarfod cyffredinol nesaf Undod ym mis Ionawr. Wedi lansio ein tudalen ymuno ar 13eg Rhagfyr mae gennym llwythi o aelodau newydd, ac o ganlyniad bydd y cyfarfod yma’n gyfle gwych i weld ein gilydd …

Free

Undod Caerdydd: protest yn erbyn torri lawr coed Treganna

Suffolk House Heol Romilly, Treganna / Romilly Road, Canton, Caerdydd / Cardiff

Er gwaethaf ymdrechion y cymuned leol, fe fydd CPS Homes yn torri lawr coed sydd yn helpu gwella llygredd aer yn ninas mwyaf llygredig Cymru. Dewch i'w cefnogi.Despite the efforts of the local community, CPS Homes will fell these trees which help mitigate air pollution in Wales' most polluted city. Come and support them.