Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Mehefin 2019

Dewch i gefnogi Jamie Bevan yn y llys

14 Mehefin 2019. 9:00 AM - 10:30 AM
Llys Ynadon Merthyr Magistrates’ Court, Stryd y Castell / Castle Street
Merthyr Tudful, CF47 8BU

Fel Undod rydym am gefnogi a chyd-sefyll gyda Jamie Bevan ar ei safiad yn erbyn hiliaeth, rhagfarn a ffasgaeth. Mae Jamie wedi derbyn gwys i ymddangos o flaen llys ar ddydd Gwener 14eg mis Mehefin 2019. Bydd croeso i gefnogwyr fynychu'r gwrandawiad. Ar nos Fercher 15fed 2019 cymerodd Jamie ran mewn gwrthdystiad yn erbyn hiliaeth, rhagfarn a ffasgaeth tu allan i rali Plaid Brexit, ar safle Trago Mills, yn y dref lle mae e'n byw, Merthyr Tudful. Y noswaith honno,…

Dysgu rhagor »

Cyfarfod Caerdydd, mis Mehefin 2019

19 Mehefin 2019. 7:30 PM - 9:00 PM
Indycube Trade Street, 4 Trade Street Lane
Caerdydd / Cardiff, CF10 5DR

Fe fydd cyfarfod Undod yng Nghaerdydd. Croeso cynnes i bawb!

Dysgu rhagor »

Gorffennaf 2019

Gorymdaith annibyniaeth: Caernarfon

27 Gorffennaf 2019. 11:00 AM - 2:00 PM
Am Ddim

Mae Undod yn falch o gefnogi a chyd-drefnu'r orymdaith nesaf dros annibyniaeth, yng Nghaernarfon. Bydd croeso i bawb orymdeithio gyda ni. Chwiliwch am faneri Undod! Gorymdaith dros annibyniaeth Sadwrn, 27 Gorffennaf 2019 Caernarfon (Cychwyn ger Maes Parcio, Doc Fictoria. Gorffen yn y Maes) Cwrdd yn gynnar (o 11am), gadael yn brydlon am 1pm! Cyfranwyr: Hardeep Singh Kohli, Evrah Rose, Dafydd Iwan, Lleuwen Steffan, Siôn Jobbins, Beth Angell, Gwion Hallam, Meleri Davies, Elfed Wyn Jones Ar ôl y rali Nodwch fod…

Dysgu rhagor »

Caernarfon: cyfarfod i drafod yr ymgyrch dros Gymru annibynnol, radical

27 Gorffennaf 2019. 3:00 PM - 5:00 PM
Llety Arall, 9 Stryd y Plas
Caernarfon, LL55 1RR
Am Ddim

Annwyl gyfaill, Bydd rali dros annibyniaeth sy'n cael ei gydlynnu gan All Under One Banner a grwpiau eraill yng Nghaernarfon rhwng 13:00 a 14:00 ddydd Sadwrn 27ain mis Gorffennaf 2019. Manteisiwn ar y cyfle y bydd llawer ohonom fel trefnwyr a chydymdeimlwyr yn mynychu'r rali i gynnal cyfarfod yn Llety Arall, 9 Stryd y Plas rhwng 15:00 a 17:00 wedi'r digwyddiad. Nodwch fod y lleoliad a gyhoeddwyd yn wreiddiol wedi newid i: Llety Arall. Ein bwriad yw i drafod aelodaeth,…

Dysgu rhagor »

Medi 2019

Gorymdaith annibyniaeth: Merthyr Tudful

7 Medi 2019. 11:00 AM - 1:00 PM
Am Ddim

Mae Undod yn falch o gefnogi a chyd-drefnu'r orymdaith nesaf dros annibyniaeth, ym Merthyr Tudful. Bydd croeso i bawb orymdeithio gyda ni. Chwiliwch am faneri Undod! Gorymdaith dros annibyniaeth Sadwrn 7 Medi 2019 Sgwâr Penderyn, Merthyr Tudful Cwrdd yn gynnar (o 11am), gadael yn brydlon am 12 hanner dydd! Contributors: Neville Southall · Kizzy ac Eädyth Crawford · Eddie Butler · Yasmin Begum · Iain Black · Catrin Dafydd · Rachel Lee Stephens · Delyth Jewell · Patrick Jones a Mike…

Dysgu rhagor »

Merthyr Tudful: dewch i drafod annibyniaeth radical

7 Medi 2019. 2:00 PM - 3:00 PM
Canolfan Soar, Pontmorlais
Merthyr Tudful, CF47 8UB
Am Ddim

Wedi gorymdaith Pawb Dan Un Faner Cymru mi fydd Undod yn cyfarfod yng Nghanolfan Soar i drafod y ffordd ymlaen o ran annibyniaeth. Mi fydd yn gyfle i wrando ar rai o'n haelodau yn trafod eu blaenoriaethau nhw o safbwynt 'annibyniaeth radical' a'r mudiad cenedlaethol, ac yn gyfle i chi gyfrannu at y drafodaeth, ac ymuno gyda'r ymgyrch. Dewch yn llu felly i Ganolfan Soar am awr fach bywiog o drafodaeth ymarferol ac i helpu llunio'r llwybr tuag at annibyniaeth.

Dysgu rhagor »

Hydref 2019

Undod Caerdydd – cyfarfod busnes

17 Hydref 2019. 7:30 PM - 9:30 PM
Indycube Trade Street, 4 Trade Street Lane
Caerdydd / Cardiff, CF10 5DR

Croeso i bawb.

Dysgu rhagor »

Cyfarfod cenedlaethol Undod

19 Hydref 2019. 10:30 AM - 3:30 PM
Fforwm Cymunedol Penparcau, Penparcau
Aberystwyth, SY23 1RU
Am Ddim

10:30 - Cyrraedd a chofrestru 11:00-12:00 - Sesiwn 1: Bwyd a gwaith: Cymru wledig y dyfodol Dafydd Morris-Jones Alun Elidyr Gerald Miles fferm Caerhys 12:00-12:45 - Cinio 12:45-13:45 - Sesiwn 2: Dysgu am strwythurau Nick Matheou, Elif Gun a Nejla o’r Rhwydwaith undod gyda Chwrdiaid Dr Dan Evans, Desolation Radio Harriet Protheroe-Davies Profiadau gyda 'Radical Independence Scotland' 13:50-14:00 - Coffi 14:00-15:30 - Sesiwn 3: Cyfarfod cenedlaethol Undod Croeso i bawb. Gig Dewch i'r gig gyda'r nos yn Aberystwyth.

Dysgu rhagor »

Gig codi arian yn Aberystwyth: Mari Mathias a Mim Davies

19 Hydref 2019. 8:00 PM - 11:00 PM
Clwb Pêl-droed Aberystwyth, Coedlen y Parc / Park Avenue
Aberystwyth, SY23 1PG

Elw o'r noson i fynd at elusen The Wallich Mari Mathias Mim Davies Trefnwyd gan Undod

Dysgu rhagor »

Ionawr 2020

Cyfarfod cenedlaethol, Cell B (lleoliad newydd)

25 Ionawr. 10:00 AM - 4:00 PM
CellB, Sgwâr Y Parc / Park Square
Blaenau Ffestiniog, LL41 3AD
Am Ddim

Nodwch fod lleoliad y cyfarfod bellch wedi symud i CellB (yn hytrach na'r Pengwern). Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd cyfarfod cyffredinol nesaf Undod ym mis Ionawr. Wedi lansio ein tudalen ymuno ar 13eg Rhagfyr mae gennym llwythi o aelodau newydd, ac o ganlyniad bydd y cyfarfod yma’n gyfle gwych i weld ein gilydd ac i ddechrau llunio rhaglen gwaith y mudiad a thrafod ein datblygiad yn 2020. Byddem, ymhlith pethau eraill yn penderfynu ar gyferiad rhan nesaf o'n…

Dysgu rhagor »
+ Allforio Digwyddiadau