Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Mai 2019

Dadorchuddio cofeb i Mary a Silyn Roberts

18 Mai. 10:30 AM - 2:30 PM
Tanygrisiau

Dadorchuddio cofeb i Mary a Silyn Roberts ar Afallon, Tanygrisiau i gofio dau sosialydd ac addysgydd fu'n flaenllaw efo'r WEA. Amserlen y dydd 10:30 Cyfarfod wrth Gapel Carmel, Tanygrisiau, LL41 3SL. Taith gerdded o amgylch y pentref 11:30 Cwrdd wrth Afallon LL41 3RH 12:00 Dadorchuddio 1.15 Nôl yn Festri Carmel (dewch a'ch cinio efo ch). Bydd cyfle i weld arddangosfa a sgwrs am sut i barhau gweledigaeth Mary a Silyn. Manylion pellach Iona Price 07960 505643 Angharad Tomos 01286 882134…

Dysgu rhagor »

Casnewydd: Cydsefyll gyda Imam Sis

18 Mai. 3:30 PM - 4:30 PM
TUI Casnewydd, 175 Commercial Street
Casnewydd / Newport, NP20 1JN

Dewch i gyd-sefyll gyda brwydr y Cwrdiaid gan ymuno mewn ymgyrch rhyngwladol i foicotio gwyliau yn Nhwrci. Dyma ymgyrch i bwyso ar Tui i stopio gwerthu gwyliau yn Nhwrci - gwladwriaeth sy'n lladd ac arteithio'r Cwrdiaid ac yn cefnogi Isis. Mae Imam Sis sydd ei hun yn byw yng Nghasnewydd wedi bod ar streic newyn ers y 17eg o Ragfyr. Mae'r weithred yma mewn unoliaeth ag ef. Mae'n ddifrifol wael ac wedi datgan y bydd ar streic newyn yma hyd…

Dysgu rhagor »

Cyfarfod Caerdydd, mis Mai 2019

21 Mai. 7:30 PM - 8:30 PM
Indycube Trade Street, 4 Trade Street Lane
Caerdydd / Cardiff, CF10 5DR

Fe fydd cyfarfod Undod yng Nghaerdydd. Croeso cynnes i bawb!

Dysgu rhagor »

Annibyniaeth werdd gymunedol – lansio Undod yn y gogledd / Cyfarfod yn Llan Ffestiniog

25 Mai. 10:30 AM - 2:30 PM
Y Pengwern, Sgwar yr Eglwys
Llan Ffestiniog, LL41 4PB
Am Ddim

Sut mae sicrhau annibyniaeth werdd gymunedol i Gymru? Pa wersi sydd i'w dysgu wrth brosiectau cymunedol ym Môn a Gwynedd? Mae croeso cynnes i chi fynychu i glywed a thrafod ynni o safbwynt sosialaidd, cymunedol, gwyrdd, Cymreig. Bydd Elin Hywel yn llywio'r cyfarfod. Amserlen 10:30 - 11:00 Cofrestru 11:00 - 11:15 Cyflwyniad i'r diwrnod a hanes y Pengwern - Sel Wilias 11:15 - 11:45 "Ynni ym Mon a Gwynedd" - Robat Idris 11:45 - 12:15 "Ynni Ogwen a Hyder" -…

Dysgu rhagor »

Mehefin 2019

Dewch i gefnogi Jamie Bevan yn y llys

14 Mehefin. 9:00 AM - 10:30 AM
Llys Ynadon Merthyr Magistrates’ Court, Stryd y Castell / Castle Street
Merthyr Tudful, CF47 8BU

Fel Undod rydym am gefnogi a chyd-sefyll gyda Jamie Bevan ar ei safiad yn erbyn hiliaeth, rhagfarn a ffasgaeth. Mae Jamie wedi derbyn gwys i ymddangos o flaen llys ar ddydd Gwener 14eg mis Mehefin 2019. Bydd croeso i gefnogwyr fynychu'r gwrandawiad. Ar nos Fercher 15fed 2019 cymerodd Jamie ran mewn gwrthdystiad yn erbyn hiliaeth, rhagfarn a ffasgaeth tu allan i rali Plaid Brexit, ar safle Trago Mills, yn y dref lle mae e'n byw, Merthyr Tudful. Y noswaith honno,…

Dysgu rhagor »

Cyfarfod Caerdydd, mis Mehefin 2019

19 Mehefin. 7:30 PM - 9:00 PM
Indycube Trade Street, 4 Trade Street Lane
Caerdydd / Cardiff, CF10 5DR

Fe fydd cyfarfod Undod yng Nghaerdydd. Croeso cynnes i bawb!

Dysgu rhagor »

Gorffennaf 2019

Gorymdaith annibyniaeth: Caernarfon

27 Gorffennaf. 11:00 AM - 2:00 PM
Am Ddim

Mae Undod yn falch o gefnogi a chyd-drefnu'r orymdaith nesaf dros annibyniaeth, yng Nghaernarfon. Bydd croeso i bawb orymdeithio gyda ni. Chwiliwch am faneri Undod! Gorymdaith dros annibyniaeth Sadwrn, 27 Gorffennaf 2019 Caernarfon (Cychwyn ger Maes Parcio, Doc Fictoria. Gorffen yn y Maes) Cwrdd yn gynnar (o 11am), gadael yn brydlon am 1pm! Cyfranwyr: Hardeep Singh Kohli, Evrah Rose, Dafydd Iwan, Lleuwen Steffan, Siôn Jobbins, Beth Angell, Gwion Hallam, Meleri Davies, Elfed Wyn Jones Ar ôl y rali Nodwch fod…

Dysgu rhagor »

Caernarfon: cyfarfod i drafod yr ymgyrch dros Gymru annibynnol, radical

27 Gorffennaf. 3:00 PM - 5:00 PM
Llety Arall, 9 Stryd y Plas
Caernarfon, LL55 1RR
Am Ddim

Annwyl gyfaill, Bydd rali dros annibyniaeth sy'n cael ei gydlynnu gan All Under One Banner a grwpiau eraill yng Nghaernarfon rhwng 13:00 a 14:00 ddydd Sadwrn 27ain mis Gorffennaf 2019. Manteisiwn ar y cyfle y bydd llawer ohonom fel trefnwyr a chydymdeimlwyr yn mynychu'r rali i gynnal cyfarfod yn Llety Arall, 9 Stryd y Plas rhwng 15:00 a 17:00 wedi'r digwyddiad. Nodwch fod y lleoliad a gyhoeddwyd yn wreiddiol wedi newid i: Llety Arall. Ein bwriad yw i drafod aelodaeth,…

Dysgu rhagor »

Medi 2019

Gorymdaith annibyniaeth: Merthyr Tudful

7 Medi. 11:00 AM - 1:00 PM
Am Ddim

Mae Undod yn falch o gefnogi a chyd-drefnu'r orymdaith nesaf dros annibyniaeth, ym Merthyr Tudful. Bydd croeso i bawb orymdeithio gyda ni. Chwiliwch am faneri Undod! Gorymdaith dros annibyniaeth Sadwrn 7 Medi 2019 Sgwâr Penderyn, Merthyr Tudful Cwrdd yn gynnar (o 11am), gadael yn brydlon am 12 hanner dydd! Contributors: Neville Southall · Kizzy ac Eädyth Crawford · Eddie Butler · Yasmin Begum · Iain Black · Catrin Dafydd · Rachel Lee Stephens · Delyth Jewell · Patrick Jones a Mike…

Dysgu rhagor »

Merthyr Tudful: dewch i drafod annibyniaeth radical

7 Medi. 2:00 PM - 3:00 PM
Canolfan Soar, Pontmorlais
Merthyr Tudful, CF47 8UB
Am Ddim

Wedi gorymdaith Pawb Dan Un Faner Cymru mi fydd Undod yn cyfarfod yng Nghanolfan Soar i drafod y ffordd ymlaen o ran annibyniaeth. Mi fydd yn gyfle i wrando ar rai o'n haelodau yn trafod eu blaenoriaethau nhw o safbwynt 'annibyniaeth radical' a'r mudiad cenedlaethol, ac yn gyfle i chi gyfrannu at y drafodaeth, ac ymuno gyda'r ymgyrch. Dewch yn llu felly i Ganolfan Soar am awr fach bywiog o drafodaeth ymarferol ac i helpu llunio'r llwybr tuag at annibyniaeth.

Dysgu rhagor »
+ Allforio Digwyddiadau