Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Mai 2019

Protest Undod dros hawliau’r Cwrdiaid ar bwys TUI Merthyr Tudful

4 Mai. 10:00 AM - 11:00 AM
TUI Merthyr Tudful, 124 High Street
Merthyr Tudful, CF47 8BL

Bydd aelodau Undod, ac unrhyw un arall sydd eisiau cymryd rhan, yn cynnal protest di-drais dros hawliau y Cwrdiaid - ar yr un pryd â channoedd o ymgyrchwyr eraill. Dewch i siop TUI (124 Stryd Fawr, Merthyr Tudfil, CF47 8BL). Rhwng 10am a 11am byddwn ni'n dosbarthu taflenni sydd yn galw ar bobl i foicotio Twrci fel lle ar gyfer gwyliau nes bod ei llywodraeth yn parchu hawliau pobl Cwrdaidd. Darllenwch am yr ymgyrch yma. Wedyn fe fydd digwyddiad am…

Dysgu rhagor »

Y mudiad llafur ac annibyniaeth / Cyfarfod ym Merthyr

4 Mai. 11:00 AM - 12:30 PM
Canolfan Soar, Pontmorlais
Merthyr Tudful, CF47 8UB
Am Ddim

Y mudiad llafur ac annibyniaeth 11am ymlaen yng Nghanolfan Soar Siaradwyr: Nye Davies ac eraill Mae ymchwil Nye Davies wedi cynnwys sawl pwnc megis damcaniaeth wleidyddol, syniadaeth wleidyddol sosialaidd, Cymru a'r Blaid Lafur. Yn ystod y digwyddiad unigryw hwn bydd e'n rhannu casgliadau hynod ddiddorol a defnyddiol am y fudiad lafur, ymreolaeth, ac annibyniaeth i Gymru. Cyfarfod busnes Undod Yn ogystal, cynhelir cyfarfodydd busnes Undod ar ôl y cyfarfod agored hwn i unrhyw sydd â diddordeb trafod camau nesaf datblygiad…

Dysgu rhagor »

Cyfarfod Aberystwyth

8 Mai. 7:30 PM - 8:30 PM
Yr Hen Lew Du, 14-16 Heol y Bont
Aberystwyth, SY23 1PZ
Am Ddim

Bydd cyfarfod anffurfiol Undod i hel syniadau yn Aberystwyth ar 8 Mai 2019 yn Y Llew Du am 19:30 (ar ôl digwyddiad gyda Mike Joseph a drefnwyd gan Planet yn yr yr Hen Goleg). Croeso cynnes i bawb!

Dysgu rhagor »

Gorymdaith dros annibyniaeth i Gymru

11 Mai. 1:00 PM - 3:00 PM
Am Ddim

Dewch i'r orymdaith dros annibyniaeth i Gymru. Mae croeso cynnes i chi orymdeithio gyda ni. Bydd Undod yn cwrdd a gorymdeithio gyda'r ymgyrch dros hawliau'r Cwrdiaid er mwyn datgan ein undod â'i brwydr dros hawliau. Rydym am ymgynnull rhwng Neuadd y Ddinas a Llys y Goron (ar bwys cofeb rhyfel De Affrica). Cwrdd yn gynnar, gadael yn brydlon am 1.30pm! Cefnogir gan: Awoken Cymru YesCymru Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Cefnogwyr Peldroed dros Annibyniaeth Llafur Dros Cymru Annibynol Pawb Dan Un…

Dysgu rhagor »

Aberystwyth: Cydsefyll gyda Imam Sis

16 Mai. 4:30 PM - 5:30 PM
TUI Aberystwyth, 1 Parêd y Gogledd
Aberystwyth, SY23 2JH

Dewch i gyd-sefyll gyda brwydr y Cwrdiaid gan ymuno mewn ymgyrch rhyngwladol i foicotio gwyliau yn Nhwrci. Dyma ymgyrch i bwyso ar Tui i stopio gwerthu gwyliau yn Nhwrci - gwladwriaeth sy'n lladd ac arteithio'r Cwrdiaid ac yn cefnogi Isis. Mae Imam Sis sydd yn byw yng Nghasnewydd wedi bod ar streic newyn ers y 17eg o Ragfyr. Mae'r weithred yma mewn unoliaeth ag ef. Mae'n ddifrifol wael ac wedi datgan y bydd ar streic newyn yma hyd farwolaeth. Darllenwch…

Dysgu rhagor »

Dadorchuddio cofeb i Mary a Silyn Roberts

18 Mai. 10:30 AM - 2:30 PM
Tanygrisiau

Dadorchuddio cofeb i Mary a Silyn Roberts ar Afallon, Tanygrisiau i gofio dau sosialydd ac addysgydd fu'n flaenllaw efo'r WEA. Amserlen y dydd 10:30 Cyfarfod wrth Gapel Carmel, Tanygrisiau, LL41 3SL. Taith gerdded o amgylch y pentref 11:30 Cwrdd wrth Afallon LL41 3RH 12:00 Dadorchuddio 1.15 Nôl yn Festri Carmel (dewch a'ch cinio efo ch). Bydd cyfle i weld arddangosfa a sgwrs am sut i barhau gweledigaeth Mary a Silyn. Manylion pellach Iona Price 07960 505643 Angharad Tomos 01286 882134…

Dysgu rhagor »

Casnewydd: Cydsefyll gyda Imam Sis

18 Mai. 3:30 PM - 4:30 PM
TUI Casnewydd, 175 Commercial Street
Casnewydd / Newport, NP20 1JN

Dewch i gyd-sefyll gyda brwydr y Cwrdiaid gan ymuno mewn ymgyrch rhyngwladol i foicotio gwyliau yn Nhwrci. Dyma ymgyrch i bwyso ar Tui i stopio gwerthu gwyliau yn Nhwrci - gwladwriaeth sy'n lladd ac arteithio'r Cwrdiaid ac yn cefnogi Isis. Mae Imam Sis sydd ei hun yn byw yng Nghasnewydd wedi bod ar streic newyn ers y 17eg o Ragfyr. Mae'r weithred yma mewn unoliaeth ag ef. Mae'n ddifrifol wael ac wedi datgan y bydd ar streic newyn yma hyd…

Dysgu rhagor »

Cyfarfod Caerdydd

21 Mai. 7:30 PM - 8:30 PM
Indycube Trade Street, 4 Trade Street Lane
Caerdydd / Cardiff, CF10 5DR

Fe fydd cyfarfod Undod yng Nghaerdydd. Croeso cynnes i bawb!

Dysgu rhagor »
+ Allforio Digwyddiadau