Er mwyn ennill annibyniaeth radical i Gymru, mae angen i ni yn gyntaf sefydlu rhwydwaith o fudiadau i gyfathrebu ein syniadau, dod â phobl at ei gilydd ac ymgyrchu dros y trawsnewidiad yr hoffem ni gyd ei weld. A dyna pham y byddwn yn rhannu uchafbwyntiau o gyfryngau llawr gwlad Cymru – cyfryngau sy’n mynd o nerth i nerth – fel i ch bod yn gallu dal fyny gydag unhryw beth yr ydych wedi ei fethu.

Cymraeg

Y diweddaraf o apêl Tarian Cymru y mae rhai aelodau Undod wedi bod yn cyfrannu iddi.

Blog Vaughan Roderick ar y pandemig.

Cynlluniau ar droed i goffáu dinistrio cymuned Gymraeg Epynt.

Saesneg

Mae criw Voice.Wales wedi bod yn bod yn dadansoddi penodiadau’r Llywodraeth o gynghorwyr arbennig a’r modd y mae hyn yn dangos ei ymrwymiad i ddatrysiadau farchnadaidd.

Maen nhw hefyd wedi dinoethi’r ffaith fod perchennog Specsavers, a anwyd yng Nghymru, wedi gwrthod cyfrannu at gyflogau ei weithwyr sydd ar furlough.

Cyhoeddwyd draethawd gan Huw Williams o dan y teitl ‘Yr Ymneilltuaeth Newydd’ yn O’r Pedwar Gwynt yn trafod llesgedd gwleidyddiaeth Gymru.

Mewn ymateb i sylwadau diweddar y Prif Weinidog Mark Drakeford ynglŷn â chenedlaetholdeb, mae Sam Coates wedi gwneud yr achos ryngwladolaidd dros adael y Deyrnas Gyfunol yn Nation.Cymru.

Tansgrifiwch i gyfrynagu lawr-gwlad Gymreig yn fan hyn:

Desolation Radio [Spotify] [Soundcloud] [Apple Podcasts]

Voice.Wales


Wales.pol


Valleys Underground

post@undod.cymru

Nid yw popeth yn yr erthyglau yma o reidrwydd yn cyfleu safbwyntiau Undod fel mudiad. Rydym wedi dewis cyhoeddi amrywiaeth o eitemau gan bobl sy'n cydfynd â'n hegwyddorion fel mudiad er mwyn ysbrydoli a sbarduno sgwrs.