Diddymu tywysog Cymru. Gadewch i ni adeiladu gweriniaeth ddemocrataidd.

Ym 1952 roedd Prydain i raddau helaeth yn gymdeithas daeogaidd a oedd yn gorfodi cydymffurfiaeth oedd yn mygu pobl. Pan esgynnodd Elisabeth II i’r orsedd, nid oedd gan Gymru na’r …

Crynodeb o’r cyfryngau: Covid, gweithwyr ar gennad, a diwedd y Deyrnas Unedig

Er mwyn ennill annibyniaeth radical i Gymru, mae angen i ni yn gyntaf sefydlu rhwydwaith o fudiadau i gyfathrebu ein syniadau, dod â phobl at ei gilydd ac ymgyrchu dros …