2022 yw’r flwyddyn weithredu

Annwyl Gyfaill, Rwy’n ysgrifennu’r llythyr agored hwn fel galwad i weithredu. Mae wedi bod yn chwarae ar fy meddwl wrth i mi wella ar ôl Covid a blwyddyn o brotest fel dim un arall. Nawr, wrth i Fil yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd (y Mesur ‘Kill the Bill’ neu’r Mesur PCSC) symud trwy Senedd …

Y Frwydr dros Ddolydd y Gogledd: Moeswers y Gymru Gyfoes

Ar y 3ydd o Fawrth bydd dadl yn y Senedd ar y galw am ymchwiliad annibynnol i’r safle ar gyfer Canolfan Ganser Felindre. Yma mae Tessa Marshall, ymgyrchydd gydag Achub Dolydd y Gogledd, yn cynnig dadansoddiad manwl o’r hanes diweddar o amgylch y datblygiad, gan amlygu’r angen am ymchwiliad o’r fath a’r problemau dyrys gyda …