Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Undod Caerdydd: protest the felling of Canton trees

Suffolk House Heol Romilly, Treganna / Romilly Road, Canton, Caerdydd / Cardiff

Er gwaethaf ymdrechion y cymuned leol, fe fydd CPS Homes yn torri lawr coed sydd yn helpu gwella llygredd aer yn ninas mwyaf llygredig Cymru. Dewch i'w cefnogi.Despite the efforts of the local community, CPS Homes will fell these trees which help mitigate air pollution in Wales' most polluted city. Come and support them.

National meeting at Cell B (new venue)

CellB Sgwâr Y Parc / Park Square, Blaenau Ffestiniog

Nodwch fod lleoliad y cyfarfod bellch wedi symud i CellB (yn hytrach na'r Pengwern). Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd cyfarfod cyffredinol nesaf Undod ym mis Ionawr. Wedi lansio ein tudalen ymuno ar 13eg Rhagfyr mae gennym llwythi o aelodau newydd, ac o ganlyniad bydd y cyfarfod yma’n gyfle gwych i weld ein gilydd …

Free

Fundraising gig in Aberystwyth: Mari Mathias & Mim Davies

Clwb Pêl-droed Aberystwyth Coedlen y Parc / Park Avenue, Aberystwyth

Elw o'r noson i fynd at elusen The Wallich Mari Mathias Mim Davies Trefnwyd gan UndodProfits will go to The Wallich charity Mari Mathias Mim Davies Gig organised by Undod