Mae Bywydau Du O Bwys. Datganiad

Ail gartrefi a digartrefedd: Yr argyfwng tai yng Nghymru (fideo)

https://www.youtube.com/watch?v=ci78Hy83bLc Dyma drafodaeth a recordiwyd ar Nos Fercher 18fed Tachwedd 2020. Dyma ddisgrifiad gwreiddiol y digwyddiad: O gymunedau bach gwledig i’n trefi a dinasoedd, mae gan Gymru argyfwng tai. Tra bod adeiladau’n eistedd yn wag, mae pobl yn cael eu thaflu allan ar y strydoedd oherwydd diffyg tai fforddiadwy a’n gwladwriaeth les ddifreintiedig. Mae eraill …