Streic! Mae dyfodol pob un ohonom yn dibynnu ar hyn

Cyflwyniad “Nid yw gweithwyr y sector cyhoeddus ar streic oherwydd eu bod am dorri’r system. Maen nhw ar streic oherwydd bod y system wedi torri.” – Mick Lynch, arweinydd RMT, …

Cam Nesaf Y Rhondda gan Leanne Wood – adolygiad

“The Welsh make and remake Wales day by day and year after year.  If they want to.” – Gwyn Alf Williams Beth yw sefyllfa sosialaeth yn y Gymru dymhestlog gyfoes? …

Trwyddedau arfau i Sawdi Arabia yn anghyfreithlon medd y Llys Apêl – be sydd wnelo hyn a Chymru?

Be ydi’r stori? Mae Undod yn croesawu’r newydd fod y Llys Apêl wedi barnu fod trwyddedu allforio arfau oddi yma i Sawdi Arabia yn anghyfreithlon. Dywedodd y barnwyr ei fod …